Ontwikkeling

Het ontwikkelen van nieuwe producten, of het verbeteren van bestaande producten.

Productontwikkeling

Ontwikkelen is iets maken wat er nog niet is, of het verbeteren van iets wat niet helemaal naar wens is.

Creativiteit staat hierbij hoog in het vaandel. Tijdens een ontwikkeltraject volgen er altijd onvoorziene problemen, welke op een creatieve manier aangevlogen moeten worden.

In combinatie met de ervaringen en kennis van andere projecten is er altijd wel een passende oplossing. Hierdoor komen de mooiste producten tot stand.

Werkwijze

Hoe komt een ontwikkeltraject tot stand en hoe ziet zo’n traject eruit?

Wanneer een klant een idee heeft wat gerealiseerd moet worden, zijn er een aantal obstakels.

  • Het idee van de klant op papier krijgen
  • Het idee van papier naar een prototype vertalen
  • Het prototype naar een produceerbaar iets te bouwen

MHElektro lost deze stappen op door te werken volgens het V-model. Wanneer een klant naar MHElektro toekomt met een aanvraag wordt er eerst een ruwe schatting van de prijs gemaakt. Als dit akkoord is gaan we aan de gang.

Hieronder is het ontwikkeltraject afgebeeld

 

Wanneer de functionele eisen en wensen vaststaan worden deze ondertekent door beide partijen. Hieruit volgen de functionele testen, waarmee wordt getest of het uiteindelijke product voldoet aan de eisen. Hieruit blijkt dat de functionele eisen en wensen de leidende draad zijn voor het product.

Hierna volgt het technisch ontwerp. Dit bestaat uit schema’s, en PCB’s ontwerpen en een ontwerpdocument. Hierin staat beschreven waarom bepaalde keuzes zijn genomen. Ook zitten hierin inbegrepen de elektrische simulaties (waar nodig). Deze ontwerpen worden gevalideerd middels de kwalificatietesten. Hierin worden testen gemaakt die uitgevoerd worden als het prototype er is.

Tenslotte wordt er een prototype gemaakt. Deze wordt met de kwalificatietesten gevalideerd en nagelopen zodat alles werkt zoals bedacht in het technisch ontwerp. Dan, na het ontwerpen en maken van de software, wordt deze getest volgens de functionele eisen. Zijn alle testen geslaagd, dan is het product klaar en kan deze seriematig geproduceerd worden!

Tarieven

Omdat geen één product hetzelfde is, werkt MHElektro alleen op basis van nacalculatie. De tarieven hiervoor beginnen bij €85 exclusief BTW per uur, maar voor langlopende projecten zoals het ontwikkelen van een product is dit bespreekbaar.